BeLegal

Ce trebuie să știți dacă intenționați să traversați frontiera împreună cu un minor?

Procedurile în acest sens și lista actelor necesare la traversarea graniței cu copilul minor
Având în vedere dezvoltarea social economică a populației și noile condiții de viață, în care libera circulație a persoanelor în diferite state, avînd diverse scopuri este deja o obișnuință, este important ca părinții să cunoască condițiile în care copiii pot călători.
Este bine de știut că există o singură situație, în care, la traversarea frontierei de
către minor este necesar consimţămîntul ambilor părinţi, exprimat prin declaraţie, ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Această situație presupune cazul în care minorul părăsește teritoriul Republicii Moldova cu scopul de a-și stabili domiciliul într-o altă țară. În restul situațiilor, minorul, poate călători cu un singur părinte, fără a necesita acordul celuilalt părinte. Adică, unul din părinți are dreptul să plece, la odihnă, în vizită la rude sau să întreprindă altă călătorie împreună cu copilul, fără a avea declarația celuilalt părinte.

În practică se întilnesc numeroase situații, în care unul dintre părinții divorțați, cel împreună cu care minorul își are domiciliul, se adresează în instanța de judecată cu scopul de a-l lipsi pe celălalt de drepturile părinteși. Unul din motivele de bază invocat fiind frica necesității obținerii acordului celuilalt de fiecare dată cînd copilul urmează să traverseze frontiera. Așa cum am menționat mai sus, acordul nu este necesar decât în cazul ieșirii de pe teritoriul țării cu scopul schimbării domiciliului pe teritoriul altui stat, indiferent de faptul dacă părinții sunt sau nu divorțați.

O altă situație este cea în care, copilul vrea să traverseze hotarul țării împreună cu un adult, altul decît un părinte, într-o excursie organizată de școala în care învață, la o competiție sportivă sau, spre exemplu în vizită la o rudă, aflată în altă țară însoțit de bunica, o mătușă etc. În acest caz, însoțitorul urmează să prezinte la punctul de trecere a frontierei declarația unui părinte, sau eventual a unui alt reprezentant legal, semnată și autentificată notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.
Legislația stabilește cîteva situații, în care minorii au dreptul de a traversa
frontiera neînsoțiți.

Una dintre aceste situații este atunci cînd minorul, elev sau student, a împlinit vîrsta de 14 ani şi este înmatriculat la studii în instituţii de învăţămînt din alte state. Atunci, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, el urmează să prezinte actul de înmatriculare la instituţia de învăţămînt respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine consimţămîntul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.

O altă situație, în care persoana, care nu a împlinit 18 ani poate părăsi teritoriul Republicii Moldova fără un însoțitor și fără necesitatea prezentării acordului reprezentantului său legal este atunci cînd acesta se căsătorește sau după vîrsta de 16 ani a fost recunoscut ca avînd capacitate de exerciţiu deplină.


Spre deosebire de legislația Republicii Moldova, cea a României interzice ca minorul să iasă din țară în lipsa ambilor părinți sau cu un părinte, dar fără declarația autentificată notarial a celuilalt părinte. Intrarea minorului pe teritoriul României, însă, este posibilă în lipsa declarației autentificată notarial a celuilalt părinte.

În cazul minorilor, cetățeni români cu domiciliul/reședința în străinătate, care se deplasează însoțiți în statul în care au domiciliul/reședința, nu mai este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieșirea din România. Spre exemplu, un minor cu cetățenie română avînd domiciliul în Republica Moldova, poate părăsi teritoriul României numai cu un singur părinte, fără a fi necesar să prezinte acordul celuilalt. Dovada domiciliului sau a reședinței în străintate se face cu documente oficiale care
atesta acest fapt.

De asemenea, este important să cunoaștem că în situația în care este nevoie de declarația autentificată notarial al unui părinte, iar acesta refuză din anumite motive să o semneze, refuzul acestuia poate fi contestat în instanța de judecată.