BeLegal

Pensia alimentară sau pensia de întreținere pentru copilul minor

Desfacerea căsătoriei atrage mai multe probleme printre care stabilirea pensiei de întreținere pentru copilul minor, aspect ce ridică mai multe semne de întrebare părinților.
Pensia de întreținere poate fi stabilită prin acordul părților și încheierea unui contract în care să fie stabilit mărimea, condițiile și modul de plată a pensiei de întreținere .
În cazul în care nu există un asemenea acord, pensia de întreținere va putea fi stabilită prin hotărâre de judecată.
Pensia de întreținere poate fi cerută indiferent dacă părinții copilului sunt divorțați sau nu.

Care este mărimea pensiei de întreținere pentru copilul minor?

Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 – pentru un copil, 1/3 – pentru 2 copii şi 1/2 – pentru 3 şi mai mulţi copii. Cuantumul cotelor stabilite poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante. În cazul în care unii copii rămîn cu un părinte, iar alţii – cu celălalt, pensia de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o sumă bănească fixă.
Dacă părintele care datorează întreţinere copilului său nu are un salariu stabil sau în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri.
În caz de litigii şi de circumstanţe excepţionale cum ar fi boală gravă, mutilare a copilului minor sau a celui major inapt de muncă, necesitatea achitării cheltuielilor privind îngrijirea acestora etc., în lipsa contractului între părţi, instanţa judecătorească poate obliga pe fiecare dintre părinţi să participe la cheltuielile suplimentare generate de aceste circumstanţe. Modalitatea participării părinţilor la cheltuielile suplimentare, precum şi cuantumul acestor cheltuieli sînt stabilite de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor şi copiilor şi de alte circumstanţe importante. Cuantumul cheltuielilor suplimentare se stabileşte într-o sumă bănească fixă, ce va fi achitată lunar.
La încasarea pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă, instanţele judecătoreşti urmează să ţină cont de starea materială şi familială a părţilor şi de alte circumstanţe importante, după cum ar fi informaţia eliberată de Biroul Naţional de Statistică cu privire la valoarea minimului de existenţă pentru un copil.

Ce facem dacă soțul care datorează pensia muncește peste hotare?

Dacă soțul care datorează pensia este angajat peste hotarele Republicii Moldova, atunci se va identifica locul de muncă al soțului și se va solicita informație de la angajator despre mărimea salariului acestuia. Informația respectivă va fi prezentată instanței de judecată care va stabili mărimea pensiei așa cum este prezentat mai sus. În unele cazuri se poate recurge la angajarea unor detectivi peste hotare pentru a acumula mai multă informație, mai ales cînd soțul ascunde veniturile sale.

După pronunțarea Hotărârii de judecată, dacă aceasta nu va fi atacată în termen de 30 zile, se va solicita eliberarea titlului executoriu care va fi prezentat executorului judecătoresc pentru încasarea sumei.

10.11.2020