BeLegal

Ce taxe poți evita
la înmatricularea automobilului

Taxa pe care au plătit-o mii de automobiliști, crezând că e obligatorie
Șoferii, proprietari ai mijloacelor de transport din RM, s-au ciocnit cu siguranță cu sumele exagerate pe care au fost nevoiți să le achite la cumpărarea unui automobil, pe parcursul a mai multor ani la rînd.

Plățile pentru obținerea documentului care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului variau de la 1200 la 1800 de lei și erau constituite din costul plăcilor cu număr de înmatriculare auto, certificatului de înmatriculare, certificatului de înmatriculare provizoriu, fondului de susținere socială a populației, identificarea vehiculului în procesul înmatriculării de stat curente (verificarea numărului de identificare al vehiculului (VIN), numărului caroseriei, şasiului).
Misterioasele sume la înmatriculare

De regulă la adresarea către autoritățile competente (Agenția Servicii Publice), cu solicitarea de reînmatriculare a unui mijloc de transport de pe o persoană pe alta, cetățenilor li se indică pe o foaie anumite sume (de exemplu 480+320+80+50+450+200) care trebuie achitate, însă fără o clarificare asupra destinației plăților.

Astfel în dependență de perioada în care s-au adresat, persoanelor li s-a eliberat o factură a așa zișilor comisionari, care încasau 600 lei și teoretic asistau vînzarea-cumpărarea automobilului. Adică cetățeanul era pus în situația în care trebuia sa achite această sumă, iar în schimb să primească servicii de intermediere a vînzării. În realitate, aceasta era doar o formalitate. Puțini erau cei care cunoșteau că aceste persoane erau obligate să asigure vînzătorul cu o tranzacție de succes, iar cumpărătorul cu un automobil fără vicii de orice fel, iar în caz că totuși acestea apăreau, cumpărătorii erau în drept să se adreseze către persoanele juridice intermediare (magazine de consignație) pentru despăgubiri și nu către foștii proprietari ai autovehiculelor.

În prezent Agenția Servicii Publice percepe plata de 450 lei pentru acordarea asistenței la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare a vehiculului, ca document care atestă dreptul de proprietate al solicitantului de reînmatriculare asupra autovehiculului sau remorcii, o sumă destul de impunătoare, ținînd cont de faptul că solicitanții pot încheia contract desinestătător, fără a achita această sumă.
În prezent, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza următoarelor documente:

 1. cererea noului proprietar sau, după caz, a mandatarului;
 2. documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
 3. actul de identitate al solicitantului, în original;
 4. dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, şi dovada plăţii taxei pentru folosirea drumurilor;
 5. copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
 6. certificatul de înmatriculare al fostului proprietar;
 7. plăcile cu numărul de înmatriculare, dacă nu corespund prevederilor standardului SM 122:2014 sau dacă este solicitată eliberarea unor plăci cu alt număr de înmatriculare;
 8. dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
 9. procura, după caz;
 10. raportul de identificare a vehiculului;
 11. dovada plăţii suplimentare obligatorii prevăzută de Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, după caz;
 12. cererea depusă de fostul proprietar în cazul solicitării transcrierii transmiterii dreptului de proprietate în baza unui contract întocmit în formă simplă, conform legislaţiei civile.
Prin urmare, dacă doriți să economisiți cel puțin 450 lei la înregistrarea automobilului de pe o persoană pe alta, puteți întocmi un contract în formă scrisă cu toate datele despre vînzător, cumpărător și automobil și să-l prezentați împreună cu alte acte subdiviziunilor ASP, pentru transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul.