BeLegal

Divorț la distanță, simplu, rapid și fără prezența soțului/soției

Oamenii se căsătoresc pentru a-și petrece toată viața împreună, doar că nu toate cuplurile reușesc să aibă relația la care au visat, iar unii nici măcar să păstreze o căsnicie funcțională. În acest caz survine necesitatea desfacerii căsătoriei. Procedura de divorț în Republica Moldova este una relativ simplă atunci când cei 2 soți se află în țară și se pot prezenta la ASP sau biroul notarial ca să solicite desfacerea căsătoriei.
Problema se complică pentru cuplurile în care măcar unul din soți este plecat peste hotare și revenirea lui pentru a divorța în Republica Moldova este incomodă, dificilă sau chiar imposibilă.
Aici apar mai multe întrebări legate de procedura de divorț, actele necesare, cererea de divorț, după cum urmează :
1. Cum poți divorța dacă nu ești în țară? Permite legislația din Moldova o astfel de procedură?
Dar, cei plecați din țară pot divorța de la distanță, fără a fi nevoiți să vină în Republica Moldova.

2. Cererea de divorț online, poate fi depusă?
Teoretic da, doar că pentru aceasta este nevoie de semnătură electronică, iar aceasta se poate obține doar în Republica Moldova, prin urmare iarăși este nevoie de prezența în țară. În schimb, puteți contracta un avocat, care o să vă ajute să îndepliniți formalitățile fără a fi nevoie să vă întoarceți în Republica Moldova și să fiți prezent/ă la toate formalitățile pe care le implică această procedură juridică.

3. Există un model de cerere de divorț ?
Nu. Fiecare caz este individual, cu diferite detalii și nuanțe, care trebuie specificate în cererea de divorț, în lipsa cărora instanța de judecată restituie actele fără a soluționa cererea. Mai mult decât atât, deși aparent cauzele de divorț sunt simple, de cele mai multe ori soluționarea rapidă a acestora este direct proporțională cu acțiunile pe care le întreprinde solicitantul divorțului și/sau reprezentantul acestuia (avocatul).

4. Divorțul la ambasada Republicii Moldova, este utilă adresarea ?
Nu. Desfacerea căsătoriei în cadrul ambasadelor Republicii Moldova din străinătate este posibilă, însă poate implica cheltuieli mult mai mari și timp pierdut.

5. Ce acte sunt necesare pentru divorț dacă sunt peste hotare ?
Legea Republicii Moldova nu face diferență între actele necesare pentru divorț în dependență de metoda aleasă de părți. Pachetul de acte depinde de faptul dacă cei 2 soți au sau nu copii, bunuri mobile și/sau imobile pe care doresc să le partajeze și alte circumstanțe individuale. Prin urmare un set de acte valabile pentru toate cazurile nu există. Există totuși câteva acte obligatorii pentru fiecare desfacere a căsătoriei. Din acestea fac parte buletinul de identitate și certificatul de căsătorie.

6. Care este prețul pentru o procedură de divorț necesar a fi achitat unui avocat ?
Costul unei proceduri de desfacere a căsătoriei nu este stabilit fix, acesta depinde de mai multe circumstanțe și de negocierile care au loc între client și avocat. Cele 2 părți pot stabili un onorariu fix, pe care urmează să îl achite clientul sau o taxă per oră, prețul final fiind calculat printr-un raport de activitate al avocatului, în care acesta include orele de lucru efectiv pentru dosarul în cauză. În orice caz prețul se negociază, clientului comunicându-i-se tariful pentru servicii și i se explică circumstanțele de care acesta depinde (necesitatea de a se deplasa în afara orașului, complexitatea cauzei etc).