BeLegal

Ce faci dacă compania de asigurări tărăgănează achitarea despăgubirilor?

Cum să te protejezi, când compania de asigurări îți refuză plata despăgubirii
Ce faci dacă compania de asigurări tărăgănează procesul de achitare a
despăgubirilor în cazul unui accident rutier?


În cazul unui accident rutier, asigurătorul este obligat să deschidă dosar de daune
și să solicite organelor şi instituţiilor competente (poliţia, unităţile de pompieri,
procuratura sau instituţiile medicale) informaţii despre accident şi consecinţele lui, dacă
asiguratul sau persoana păgubită nu a prezentat asigurătorului astfel de informaţii
certificate în modul corespunzător.

În termen de 5 zile lucrătoare din data primirii cererii persoanei păgubite privind
despăgubirea de asigurare, asigurătorul trebuie să întocmească un proces-verbal de
constatare a pagubelor.
Dosarul de daune privind pagubele materiale trebuie închis în cel mult 15 zile
calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document necesar
finalizării dosarului.

Asigurătorul este obligat să soluţioneze cererea şi să achite despăgubirea de
asigurare în cel mult 3 luni din data depunerii cererii de despăgubire.
În cazul în care în urma unui accident rutier produs pe teritoriul Republicii Moldova
de un autovehicul aflat în posesiunea unei persoane asigurate în străinătate sau autorul
şi/sau autovehiculul au rămas neidentificaţi sau posesorul autovehiculului nu are
încheiată asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, drepturile păgubitului se
exercită faţă de asigurătorul acestei persoane prin intermediul Biroului Naţional al
Asigurătorilor de Autovehicule, în cazul persoanei asigurate în străinătate sau direct față
de Birou în celelalte cazuri.
Asigurătorul este obligat să plătească despăgubirile în termen de 10 zile
calendaristice de la data finalizării dosarului de daune şi să accepte cererea păgubitului
privind modalitatea de plată a despăgubirii, care poate fi:
  • în numerar;
  • prin virament în cont bancar;
  • prin virament în contul bancar al unităţii de specialitate care a efectuat sau va
    efectua reparaţia
Obiecţiile referitor la suma despăgubirii se vor comunica asigurătorului în 5 zile
calendaristice de la finalizarea dosarului de daune, urmînd ca, în termen de 5 zile din
data înştiinţării, asigurătorul să le soluţioneze ori să prezinte dezacordul faţă de ele. În
cazul prezentării dezacordului, asigurătorul va prezenta persoanei păgubite actul de
evaluare sau devizul cheltuielilor de reparaţie şi/sau de înlocuire a părţilor componente
ori pieselor avariate, cu indicarea preţurilor sau alte documente în baza cărora a stabilit
cuantumul despăgubirii de asigurare.
Dacă persoana păgubită nu este de acord cu decizia asigurătorului privind
cuantumul despăgubirii de asigurare, acesta plăteşte totuşi despăgubirea în cuantumul
stabilit. În acest caz, persoana păgubită are dreptul să atace decizia asigurătorului în
instanţă de judecată.
În orice situație în care păgubitul are anumite cerințe adăugătoare față de
asigurător, înclusiv ne plata în termen a despăgubirii, se recomandă întocmirea în scris
a reclamațiilor în adresa acestuia. Aici va fi aplicabilă și Legea privind protecţia
consumatorilor în partea ce ţine de examinarea petiţiilor asiguraţilor (beneficiarilor) sau
ale terţelor persoane încălcări pentru care pot fi dispuse sancţiunile pecuniare
prevăzute de legea sus numită.
Dacă asigurătorul va încălca termenul de plată a indemnizației de asigurare sau a
despăgubirii de asigurare din vina sa, acesta va plăti o penalitate de 0,1 % din suma
indemnizației sau despăgubirii. La fel asiguratul este în drept să solicite plata unei
dobînzi de întirziere pentru ne plata în termen a despăgubirii în mărime de 5% peste
rata dobînzii BNM.