Serviciile Noastre
Vă asigurăm toate serviciile necesare pentru un business de succes.
SERVICII
JURIDICE

- Consultanță și asistență în afaceri
- Participarea, reprezentarea, asistarea la mediere
- Consultanță în domeniul
proprietății intelectuale...


SERVICII
FINANCIARE

- Contabilitate statutară
- Rapoarte IFRS
(International Financial Reporting Standards )
- Intermediere financiar-bancară


CONSULTANȚĂ
ÎN AFACERI ȘI MANAGEMENT

- Consultanță IFRS
- Managementul riscurilor
- Studii de Fezabilitate și Planuri de afaceri
- Expertize juridice


BeLegal
Consultanță și asistență în domeniul financiar.
Avocatură de business, consultanță și asistență juridică

E-mail: info@belegal.md
Tel.: + 373 79 003 766
Tel.: + 373 22 542 041

str. Armenească 44/2, bir. 4
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova